Автобус №6 от Баделема до Гарата тръгна отново

Преди малко повече от месец фирма “Автотранс 2000” ООД сключи договор с Община Асеновград за пакет от две линии – с номера 1 и 6 за седем години обслужване, с обща цена на възлагането от 467 000 лева с ДДС. Неясно защо обаче още първия месец на договора превозвачът внезапно спря превоза по линия 6, която трябваше да обслужва живеещите в ЖК “Баделема“. След няколко направени проверки от страна на Общината, на превозвача бе даден 7-дневен срок, в който да изложи причините за спирането на шестицата, трябваше също да бъде уточнено ще има ли някакви санкции за неспазване на договора и какви ще са те. До момента обаче, все още, това не е ясно, но пък превозът по линия 6 бе възобновен. Общински служител проверява за редовното изпълнение на поетия ангажимент, казаха от администрацията на Общината.

Е. Граматикова