Бившият ресторант „Москва” да се приспособи в Градска художествена галерия – първи стъпки по реализиране на идеята

За това, че Асеновград е творчески извор и вдъхновение за много художници, както и че не са никак малко майсторите на четката, родени в града, припомни кметът д-р Емил Караиванов. Така отново бе повдигната темата за създаване на Градска художествена галерия, като бяха споменати и различните, обсъждани през годините, варианти за сграда, в която тя да се помещава. Имало е идея Галерията да бъде в бившата дискотека до НЧ „Родолюбие”, в зала в Прокуратурата, в Старата Община или в Старинно училище „Св. Георги”. Всички тези предложения обаче по една или по друга причина не са се осъществили.
По време на публичното обсъждане на общинския бюджет за 2019 г. Гражданска група „Станимашка фотографчийница” направиха предложение бившият ресторант „Москва” и част от първия етаж на стария хотел „Руен” да бъдат приспособени за Градска художествена галерия. Кметът приветства тази идея, но не пропусна да отбележи, че тя няма да може да се реализира лесно и бързо, тъй като дворът на ресторанта е предоставен за ползване от Общинския инспекторат и той трябва да се извади от неговия сграден фонд. Сградата попада и в групови паметници на културата, които са зоната между улиците „Трети март”, „Изложение” и „Ради Овчаров”, за което е необходимо да се мине през нормативна процедура с Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. Идеята за създаване на Градска художествена галерия в Асеновград обаче отново е поставена на дневен ред и вече предстои изготвяне на проект, за което се залагат средства в размер на 8 хил.лв.
„Има пречки, но те не са непреодолими и смятам, че започвайки със залагане на средства за идеен проект, сме тръгнали в правилната посока”, заключи кметът.