Благоустрояват и Зона 5 в кв. Запад в Асеновград по ОП „Региони в растеж”

снимката е илюстративна
снимката е илюстративна

Общинският съвет ще гласува на сесията идната сряда решение за кандидатстване с проект за благоустрояване на Зона 5 в кв. “Запад” по ОП „Региони в растеж 2019-2020”. Това е зоната, която остана без финансиране по програмата заради поставени от Управляващия орган ограничителни условия.

Зона 5 е зоната над ул.„Стоян Джансъзов”, а именно пространство между блок 102, 103, 105, 106 и 104 и ул.’’Стоян Джансъзов”.

От месец март тази година ОП „Региони в растеж” даде възможност на общините да използват спестени от проведените обществени поръчки финансов ресурс от Инвестиционните си програми за финансиране на нови проектни предложения. Така при спестени от текущи проекти финансов ресурс, общината може да кандидатства за ново финансиране – за Зона 5 в кв. Запад, за да може проектът да бъде цялостно завършен. За целта е необходимо решение на ОбС, което да гарантира устойчивост на проекта, както и че видът и предназначението на обектите – междублоковите пространства няма да бъдат променяни за период не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента.

“След направен анализ, имаме спестен добър финансов ресурс, което стана факт след провеждането на обществените поръчки по два проекта от Инвстиционната програма, а именно – „Благоустрояването в кв. „Запад” и „Образователна инфраструктура”, съобщи преди месец кметът на Община Асеновград д-р Емил Караиванов.

“Спестеният ресурс общо по двата проекта е в размер на 1 239 493 лв. с ДДС, като по Градска среда и благоустрояване на ЖК „Запад” възлиза на 960 000 лв., а по Образователна инфтраструктура – 278 837 лв. с ДДС“, каза още той.

Проектът предвижда рехабилитация на улици, пешеходни и зелени пространства, зелена система, тротоарни настилки, детски и спортни площадки и достъпност до тях за хора с увреждания.

 

Е. Граматикова