Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука предвижда Националният план за възстановяване и устойчивост на България

Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи и научни изследвания.

Повече от 1,3 млрд. лв. от заложените средства са за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС, посочват от образователното министерство.
Над 500 млн. лв. е предвидено да бъдат изразходвани за създаване на национална STEM система. Вече Ви показахме работата по изграждане именно на такъв STEM център в асеновградската ПГ „Цар Иван Асен II”. Тогава директорът Йордан Диков посочи какво ще представлява този нов тип модернизация в училището.
Същинските ремонтни дейности тук се очаква да стартират през август. За началото на новата учебна година STEM центърът едва ли ще бъде напълно завършен, но през октомври вероятно лентата на новите кабинети ще бъде прерязана.

Сега според Плана нови близо 2000 училища у нас ще могат да изградят STEM кабинети, като средствата ще се отпускат според броя на учениците. Сумите варират от 50 хил. лв. за най-малките училища с до 50 деца и до 600 хил. лв. за най-големите – с над 1000 деца. За училищата в страната, които вече са финансирани по националната програма, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата, допълват от МОН.

Иначе Планът предвижда и изграждане на високотехнологични класни стаи, обновяване и оборудване на училища и детски градини, както и изграждане на нови такива, ще има финансиране и на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските университети. Всички дейности за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до средата на 2026 г., допълват от Министерството на образованието и науката.