Близо 200 проверки на различни обекти са извършени от асеновградската пожарна през 2017 г.

Близо 200 проверки са извършени от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Асеновград през изминалата година. Проверките са по линия на държавен противопожарен контрол в района на службата и са свързани с вземане на мерки за обезопасяване на различни обекти. В проверените такива са издадени 235 противопожарни разпореждания. Това информира началникът на асеновградската пожарна гл.инспектор Величко Бришимов. Той уточни, че понякога пожарната извършва съвместни проверки с други институции, като НАП например, и най-често се проверяват бензиностанции. Разбира се по линия на противопожарния контрол се извършват проверки и в училища, детски градини, църкви и други. Особено преди големи празници, когато се очаква в храмовете да има много хора, там се проверява дали са взети необходимите противопожарни мерки, посочва още Бришимов.
Осем проверки са извършени и по сигнали на граждани през 2017 г. Най-често те са от битов характер – граждани подават сигнал, че техни съседи нарушават противопожарни правила. В повечето случаи става въпрос за неизправни комини, уточнява Бришимов, като това означава, че коминът е спукан, разрушен или разстоянието от комина до горивни материали е много малко. От пожарната апелират гражданите да сигнализират ако забележат нарушаване на противопожарни правила, но да го правят разумно, когато действително е налице такова и да не злоупотребяват.