Близо 4 хил.лв. на месец ще плаща МБАЛ Асеновград за новия скенер

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

420 хил.лв. с ДДС – това бе обявената стойност на обществената поръчка за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /5 години/”. След като, въпреки удължаването на срока за приемане на оферти, за поемане на поръчката се яви един-единствен кандидат – „Сименс Хелткеър” ЕООД, неговото предложение бе отворено в началото на януари и тогава стана ясно, че то отговаря на поставените изисквания. Цената на предложеното медицинско оборудване е 416 592 лв, като фиксираната лихва за целия период на лизинга е в размер на 0.00 лв. Първоначалните вноски са 120 хил.лв. , в срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, и в размер на 30 хил.лв. , в срок до 30 дни след въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и провеждане на обучение. Остатъкът от цената следва да се изплаща в продължение на 5 години, като размерът на месечната вноска е близо 4 хил.лв. Припомняме, че според решение на Общински съвет-Асеновград 100 хил.лв. бяха отпуснати за закупуване на новия скенер за асеновградската болница, които, както заявиха от лечебното заведение, ще се използват за първоначалната вноска. Така според последната информация на МБАЛ Асеновград вече предстои да бъде сключен и самият договор с допуснатия участник в процедурата, за да се задействат следващите стъпки по доставката и монтажа на новия апарат.