Бюрото по труда в Асеновград приема заявления за обучения

Дирекция „Бюро по труда” Асеновград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация. Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професия:

  • – „шивач” – общо 35 лица;

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по трудалица, попадащи в една от следните групи:

  • – безработни младежи до 29 г.;
  • – продължително безработни лица;
  • – безработни лица над 50-годишна възраст;
  • – безработни лица без професия, без квалификация, с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
  • – неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

Курсовете ще се проведат в периода март – април. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Асеновград.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ ЗА БИЗНЕСА“ реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Българска стопанска камара. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.

Срокът за подаване на заявления за обучение е до 10.03.2017 г.