Четвърти годишни номинации „Донка Пашкова”

За четвърта поредна година Община Асеновград, Градска библиотека ”П. Хилендарски”,„Национален алианс за работа с доброволци” организират конкурс за инициатива, реализирана с помощта на доброволци в Община Асеновград за 2017 г., по поводът е Световният ден на доброволеца – 5 декември.
В конкурса могат да участват всички организации и групи на територията на Община Асеновград, които са реализирали инициатива с помощта на доброволци през годината без значение на цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Номинираната инициатива трябва:
1. Да е извършена от организации и/или от външни лица или организации, но насочена към местната общност.
2. Да е реализирана в периода декември 2016 г. – декември 2017 г.
Целта на конкурса е да бъдат популяризирани доброволческите инициативи в Община Асеновград, както и да се стимулира инициирането и реализирането на доброволчеството.
Представените инициативи ще бъдат оценени според значението им за хората в общността и броя на участниците.
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и ще получат приз „Донка Пашкова”– на името на първата щатна библиотекарка в Асеновград, посветила голяма част от живота и дейността си на общността. Всички номинирани инициативи ще получат грамоти за номинация.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица, като за целта попълнят формуляр.
Срокът за номиниране е до 30 ноември 2017 г. на e-mail: gbph@abv.bg
Наградите ще бъдат обявени на специална церемония в Градска библиотека „П. Хилендарски” – Асеновград, по повод 5 декември – Световен ден на доброволеца. Датата на награждаването ще бъде обявена допълнително.
Всяка инициатива заслужава своето признание и популяризиране !