Данни за дейността в Асеновград по обхващане и задържане на децата в училище

Две заседания са проведени от екипа, сформиран в Асеновград и с ръководител Асен Василев – първото на 1-ви септември, а второто, в присъствието на директорите на училища и детски градини, на 18-ти септември. “Отчетена беше реализацията от дейността на екипите и обсъдени въпросите, поставени от директорите. Всички подадени на екипите лица са обходени в срок и обобщената информацията – качена в електронната платформа. Става дума за 1 720 души”, информира зам.-кметът на общината инж. Мария Вълканова. За отказ да се запишат в училище срещу 3 лица под 16 години са заведени възпитателни дела. “Не разполагаме с информация за резултатите. Достъпът до информационната система беше преустановен”, уточни относно обобщената информация зам.-кмет Вълканова.