Димитровградското ОП „Благоустрояване” лови бездомните кучета на Асеновград

На 10.04.2017 год. е подписано споразумение между ОП „Благоустрояване” – Димитровград и Община Асеновград за временна услуга по третиране на бездомните кучета в Асеновград. На 13.04.2017 год. е подадена заявка, а самия улов е извършен на 19.04.2017 год., когато беше уловено едно куче. Поради неуспешния опит на 19.04.2017 год., на 21.04.2017 год. бе направена отново заявка за улов. На 25.04.2017 год. е извършен такъв на 5 броя кучета, информираха от градската управа.
През 2016 год. на територията на община Асеновград са заловени 139 безстопанствени кучета, като 2 от тях за осиновени, а останалите са обработени и върнати по места. До момента в общинска администрация няма данни за увеличаване популацията на бездомните кучета на територията на общината, категорични са от кметството. Договорът на Община Асеновград с ОП „Зооветеринарен” комплекс – Пловдив от 18.01.2017 год. не е прекратен. Той е за услуга, която се извършва след подадена заявка, и се заплаща след изпълнението на същата.

В Община Асеновград се води ежегодна статистика относно броя регистрирани домашни кучета – за 2016 год. те са 45, а за 2017 год. – 25 /до момента/.