Днес и утре касите на отдел „Местни данъци” в Община Асеновград няма да работят

Във връзка с начисляване на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2017 г.,  КАСИТЕ  на отдел „Местни приходи”- Община Асеновград  № 1, 2, 3 в Информационен център няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г.

Няма мнения за показване