До 19 март Бюрото по труда приема заявления за обучения

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение за „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца”. Това информират от асеновградското бюро. Общо 15 лица следва да бъдат обучени по програмата, като участниците ще преминат и курсове за придобиване на ключови компетентности по „Обществени и граждански компетентности”.
За програмата могат да кандидатстват лица, които са регистрирани в бюрото по труда и принадлежат към една от следните групи:

• Продължително безработни лица
• Безработни над 50-годишна възраст
• Безработни лица с трайни увреждания с право на работа, без квалификация.
• Безработни лица без професионална квалификация
• Неактивни лица, желаещи да работят,
• Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица
Трябва да уточним, че под обезкуражени лица се приемат тези на 15 и повече навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят.
В периода март – май ще се проведат курсовете като от 26.03.2018г. ще стартират ”Обществени и граждански компетентности”, а от 02.04.2018г. – „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца”.
Курсистите ще получават и стипендия по време на обучението. Тя е в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден. А тези, които живеят в населено място извън град Асеновград, ще бъдат поети и транспортни разходи.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия, уточняват от Бюрото по труда.
Срокът за подаване на заявления за обучение е до 19.03.2018г. Безработните, които искат да се включат трябва да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.