До 31 октомври се кандидатства за помощи за отопление

Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г. се приемат от 17 юли. Актуалната справка сочи, че до този момент в Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград за финансовото подпомагане са подадени 2 557 заявления. Отпусната е помощ на 1 966 лица и семейства и е изплатена на 1 254 от тях. 712 от кандидатствалите и одобрените ще получат през средствата през октомври. Откази са постановени в 274 случая, предимно поради надвишаващ доход.

За миналия отоплителен сезон цифрите сочат, че в Асеновградско за помощта са кандидатствали почти 3 000 души. Средства а отопление са отпуснати на 2 509 лица и семейства, а откази са получили 442-ма кандидатствали. Заявления за помощи за отопление се подават в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес до 31октомври. Размерът на помощта е 365 лева, а тя се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.

Считано от 17.07.2017 г. увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане не се отразява при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ.