До петък продължава кампанията по засаждане на дръвчета върху общински терени

Кампанията по засаждане на дръвчета върху общински терени стартира преди десетина дни. От тогава се приемат и молби за предоставяне на необходимите фиданки. Едва 15 са подадените молби с искане за предоставяне на дръвчета. За нуждите на кампанията тази година от Община Асеновград са осигурили широколистни дръвчета от видовете: шестил, явор, ясен, клен, бреза, кестен, червен бук, червен дъб, чинар, върба, акация, топола, липа и други. Всеки, който желае да се включи в кампанията по залесяване, е необходимо да подаде молба в Община Асеновград, в която да бъде посочен избрания общински терен за засаждане, вида и броя на исканите фиданки, както и телефон за връзка. Крайният срокът за подаване на молбите изтича този петък – 23 март. Кампанията се провежда за четвърта поредна година.