До утре в Асеновград трябва да бъдат изградени 2 зарядни станции за електромобили

Според Публичния регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград, приключването на поръчката за доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили е обявено за утре – 01.05.2017 година. Става дума за две съоръжения на стойност 15 хил. лв. Средствата бяха планувани в Инвестиционната програма на Общината за тази година. Фирмата, която бе ангажирана с въпросното изграждане на станциите е “ЕМ ДЖИ ПРО” ЕООД. И двете станции трябва да са с по два извода за заряд, така, че на всяка от тях едновременно да могат да зареждат по два електромобила. По информация от Общината едната станция трябва да бъде поставена на публично място – паркинга на Общината, за да може освен общинските електромобили, от нея да имат възможност да зареждат и граждани, притежаващи електромобили, а другата да бъде изградена при бъдещия наказателен паркинг.

Припомняме, че в средата на февруари Община Асеновград се сдоби с два електромобила, които управата на града успя да закупи по проект „Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили” на „Национален доверителен еко фонд”.


Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, най-вече защото не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляването на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата и други замърсители на въздуха, произвеждани от конвенционалните автомобили.
Електромобилите имат и големи икономически ползи:
– при 20 000 км годишен пробег разходите за зареждане на един електромобил са около 720 лв., за същия годишен пробег разходите за гориво на един конвенционален автомобил са около 3150 лв. – повече от четири пъти повече.
– един конвенционален автомобил има значителни разходи за масла и друга поддръжка всяка година – близо 1000 лева за среден пробег от 20 000 км. Тези разходи при електромобила са равни на 0 лева.
– Всичко това прави електромобила около 6 пъти по-икономичен в дългосрочен план.
Освен това, електромобилите са значително по-практични и лесни за управление, особено в натоварена градска среда. Те осигуряват тихо придвижване, с което драстично спомагат за намаляването на шума.