Договор за идеен проект за цялостна реконструкция на стадион “Шипка” е сключила Общината

Има вече сключен договор за изготвяне на идеен проект за цялостната реконструкция на градски стадион “Шипка” в УПИ IV – спортен комплекс, кв. 36 от регулационния план на гр. Асеновград.

Сумата, за която е възложено изготвянето е  35 940,00 лв. с ДДС. Срокът за изпълнението е 90 дни, от датата на получаване на възлагателното писмо, съдържащо изходни данни за проектиране. Изпълнителят е “КАНАС ГРУП” ЕООД.

Включени в проекта са ремонт на футболното игрище, трибуните, търговски и информационен сектори, тренировъчно игрище, свободна зона за спорт и отдих, осъвременяване лентите за лека атлетика, изграждане на паркинг за автомобили на посетители и за автобуси и други. Изградените към момента игрища за минифутбол и тенис на корт ще бъдат включени към функцията на цялостно изградения комплекс.

След ремонта стадион “Шипка” трябва да отговаря на изискванията за провеждане на турнири по футбол и да може да се ползва за различни лекоатлетически дисциплини, а част от стадиона да може да бъде ползван за спортуване и от граждани.

СПОДЕЛИ