Доклад за дейността на МБАЛ-Асеновград

Доклад за дейността на МБАЛ-Асеновград за миналата 2016 година е представен на вниманието на общинските съветници за утрешното редовно заседание. Документът е изготвен от Антонина Стоянова. Тя бе избрана за контрольор на МБАЛ-Асеновград през февруари миналата година. Към днешна дата представя на вниманието на общинските съветници доклад за дейността, която е извършвало лечебното заведение през 2016 година. Документа подробно може да разгледате тук:U-43 (1), а той ще бъде обсъден от общинските съветници утре.