Допълнителни средства за клубовете отпуска спортното министерство

Допълнително финансово подпомагане ще бъде осигурено за спортните клубове у нас от Министерството на младежта и спорта. Близо 2 000 000 лева е сумата общо за цялата страна. Асеновградските клубове също ще бъдат подпомогнати. Така с около 30% ще бъдат увеличени средствата, осигурени за организациите през вече отминаващата година, посочват от Община Асеновград.
Причината за допълнителното финансиране е налагането на ограничения в дейността на клубовете във връзка с предотвратяване разпространението на коронавируса. „Основната цел на мярката е спортните организации да бъдат подпомогнати за създаването на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите и усъвършенстване на системата за управление на подготвителния процес, като възможност за развитие и основа за реализиране на високи резултати”, допълват от Общината.