Драгомир Георгиев е новият-стар председател на ОбС-Асеновград

7-членна комисия бе определена да ръководи процеса в избора на председател на ОбС-Асеновград, като за председател на комисията бе избран Иван Чохаджиев. Самият избор на председател на съвета бе извършен в определена за целта стая, а 33-мата съветници имаха право да изберат или не Драгомир Георгиев- председател на ОбС-Асеновград и до момента. В поставената урна в крайна сметка имаше 24 гласа „за“, 8 – „против“ и една недействителна бюлетина – без избор. Така бе прието предложението Драгомир Георгиев да оглави новия Общински съвет.