Два месеца част от Асеновград ще е с нарушено водоподаване

За нарушено водоподаване в част от Асеновград в следващите 2 месеца предупреждават от ВиК. Причината е реализацията на “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ” за Асеновград и ежедневното изпълнение на СМР на кръговото кръстовище на бул. “Васил Левски”. Проблеми с водата се очакват предимно в западната част на Асеновград – за периода от 1-ви юли до 1-ви септември 2017г.