Филмът на УНИЦЕФ „Началото на живота” ще бъде представен в Асеновград

„Началото на живота” е новаторски документален филм, който изследва как средата в ранното детство влияе върху когнитивното, социалното, емоционалното развитие на детето. Филмът беше разпространен по целия свят през юни 2016 г., през: Google Play, Netflix и iTunes. На 28 февруари пред филмът ще бъде представен в ГБ „Паисий Хилендарски”

СПОДЕЛИ