Финансират 50 проекта от ПУДООС в пловдивско – 4 от тях в община Асеновград

Рекорден брой са одобрените за област Пловдив за тази година проекти в екоконкурса на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Близо 50 проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС в пловдивско. Те представляват повече от 10% от тези, които ще се финансират за цялата страна. Бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие или Обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за учебни заведения. Средствата през 2019-та ще отидат в 13 общини от област Пловдив, като за Асеновград одобрените проекти са 4. От представения протокол на ПУДООС става ясно, че ще бъдат изградени фитнес на открито в с. Златовръх, зона за отдих в с. Бачково, зелена площадка в с. Червен и еко кът в асеновградската ДГ „Дружба”. На практика целта на проектите е реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Подробности за проектите в асеновградска община очаквайте през следващите дни по телевизия ТВ САТ КОМ.

СПОДЕЛИ