Финансова помощ за издаването на книга „Асеновград в сърцето” гласува вчера ОбС на ДГ „Дружба”

Финансова помощ за издаването на книга „Асеновград в сърцето” в размер на 1600 лв, гласува вчера ОбС на ДГ „Дружба”. Финансирането е по параграф 4214 – за помощи и обезщетения по решение на Общинския съвет.

Книгата, за създаването на която участие взеха деца от градината, учители, родители и общественици, съхранява в себе си информация, снимки и рисунки, с които да съхрани и показва за следващите поколения миналото, бита и културата, обичаите, легендите, празниците и други важни събития в нашия град, по един по-интересен и достъпен начин специално за най-малките-децата от детската градина. Тя бе подготвяна в продължение на близо половин година, а красивия и интересен плод на този няколкомесечен труд бе представен на специално и вълнуващо събитие на 16 май в детската градина.

С 31 „за”, решението за отпускане на средствата бе единодушно прието.

 

Е. Граматикова

СПОДЕЛИ