Гласуват отпускане на два безлихвени заема – за ремонта на Читалището и за предоставяне на „Топъл обяд“

На 1 юли ще се проведе 27-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград. Сппред Дневния ред по време на сесията ще бъдат разгледани и подложени на гласуване 22 точки. Две от тях се отнасят до предоставяне на безлихвени заеми – за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Родолюбие“ и за изпълнение на програмата за осигуряване на топъл обяд.

Община Асеновград е в процес на реализация на проекта в читалището и се казва, че на този етап е необходимо да бъдат предоставени временно финансови средства под формата на безлихвен заем, който по-късно ще бъде възстановен – след верифициране на извършените разходи по проекта. Сумата на заема е в размер на 800 хил.лв.

Общината следва да предостави временен безлихвен заем от бюджетната сметка по сметката за европейски средства относно проекта „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19“. Този заем е в размер на 60 хил.лв. и трябва да бъде възстановен до края на годината.