Гласуват възнагражденията на кметовете, д-р Грудев ще получава 2 675 лв.

На сесията на ОбС Асеновград, идната сряда, ще бъде определен размерът на трудовите възнаграждения на кметовете от 11.11.2019 г..

Най-висока е заплатата на кмета на община Асеновград Христо Грудев. Той ще взима 2 675 лв. месечно възнаграждение. След него се нарежда кметът на най-голямото и населено място в общината – кметът на с. Тополово. Той ще се разписва срещу сумата от 1 425 лв., тъй като жителите на селото надвишават 2 500 души.

Еднаква сума всеки месец ще получават кметовете на селата Боянци и Мулдава  – 1 345 лв..

1 310 лв. ще получават всички кметове на населени места с население от 501 до 1000 жители, а това са кметовете на селата: Избегли, Козаново, Конуш, Нареченски бани, Стоево и Червен.  И по 1 280 лв. ще взимат кметовете на населени места с до 500 жители като селата Златовръх, Леново и Нови Извор.