Глобиха предприятие в Асеновград за замърсяване на въздуха

Отчетната дейност на РИОСВ-Пловдив показва, че експертите на Регионалната инспекция са извършили 191 проверки на 177 обекта през изминалия месец октомври. В хода на проверките са съставени седем акта за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони, един от които е за асеновградско предприятие за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. По-конкретно става въпрос за неорганизирано емитиране на прахообразни вещества при разтоварване на цимент в силози, експлоатирани в бетоновъзел в града.
Сред извършените проверки е и такава на търговски обект за търговия с лечебни растения в с. Бачково. Тук е установено, че предлаганите билки всъщност са култивирани.
От Регионалната инспекция по околната среда и водите съобщават и за участието си в провеждането на ежегоден мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Обходени са два маршрута в районите на държавните горски стопанства „Асеновград“ и „Тракия“.
Припомняме и че през октомври директорът на РИОСВ-Пловдив издаде заповед за принудително спиране на биоцентралата в с. Труд, а операторът й представи в екоинспекцията План за безопасно извеждане от експлоатация на инсталацията. След установено неспазване на заповедта, се стигна и до запечатване на входовете към ферментаторите и крановете й.