Голям граждански интерес и участие в обсъждането на проектобюджета на община Асеновград този следобед

При невиждана до момента гражданска активност протече днес публичното обсъждане на проектобюджета за тази финансова година. Близо 20 граждани взеха думата и отправиха своите питания и предложения към ресорните зам.-кметове, засегнаха стари нерешени проблеми и нововъзникнали такива. Основната тема, върху която се спряха поне четирима граждани беше нашумялата и дискутирана и в социалните мрежи тема за предстоящия ремонт на стадион “Шипка” и планираните 130 000 лв. за финансиране на проект за нов стадион и спортна зала с помощни съоръжения, паркинг и плувен басейн в района на бившето АПК. Всички засегнали темата бяха категорично против евентуалното разрушаване на стария стадион и всички “за” построяването на нов такъв. Васил Канев поика отговор на въпроса откъде ще се намерят средства за ново спортно съоръжение при не доброто финансово съсътояние на общината и задълженията ѝ. Зам.-кметът Стоян Димитров обясни ордобно  на разтревожените асеновградчани, че разрушаване на стадион “Шипка” не се предвижда, единствено неговото реновиране.

Обичайните теми за улици в града, отчаяно нуждаещи се от ремонт, бе другата, дълго обсъждана тема. Улица “Драгоман”, ул.”Бачковска” в града, улици в село Боянци, бяха посочени за пореден път и на поредно обсъждане, с надежта този път наистина да бъдат асфалтирани. За цял новоизграден квартал в кв. Долни Воден, който се нуждае поне от чакълиране, помолиха негови жители. В момента хората газят кал за да излязат и влязат в домовете си.

Дългогодишен проблем с водата на ул.”Матей Преображенски”, който не за пръв път става обект на разговор на публично обсъждане, за пореден път бе изваден на бял свят. По думите на гражданите там близо 1000 човека имат сериозен проблем с водата, тъй като няма изградена ВиК мрежа.

Кметът на село Мулдава помоли за нова детска площадка в селото, обсъдиха се и старите-нови проблеми на село Тополово, които неговия кмет изложи пред управниците.

Отново на дневен ред бе изнесена и темата за Общинска полиция, която в предния мандат не бе посрещната с одобрение  от мнозинството съветници и управляващи и вместо да бъдат потърсени начини за нейното осъществяване, бяха намерени доводи за нейното отхвърляне, без да бъде намерено успоредно с това и адекватно решение на проблема с опазването на общинската собственост и ред в града.

Предложение за влизане в инвестиционната програма на ремонт на двора на ДГ “Дружба” също бе направено. Повдигнати бяха и въпросите какво се случва и ще има ли решение с рушащото се Карааланово училище, с проекта за Градска художествена галерия и с ремонт на вазите на един от мостовете в града, дело на Коста Ламбрев. На тях зам.-кметът Стоян Димитров отговори, че ремонтите на Караалановото училище и вазите не е необходимо да минават през инвестиционна програма, а могат да се отремонтират като текущ ремонт.

Беше повдигнат въпроса и за изпълнение на колективния трудов договор на медицинските сестри в детските ясли, подписан септември миналата година и взязъл в сила от датата на подписването. В отговор беше заявено, че средства за изпълнението на императивните клаузи в него не са осигурени нито до края на 2019 г., нито са заложени в бюджета за 2020 г. без обяснение защо.

Цялото, продължило над 3 часа обсъждане можете да гледате по телевизия ТВ САТ КОМ скоро.