Хората с най-ниски пенсии в Асеновград продължават да се возят почти безплатно в градския транспорт

През изминалите години с решения на ОбС – Асеновград от бюджета се предвиждат средства за компенсиране на пътувания на граждани, които са в пенсионна възраст. Общината заплаща на транспортните дружества, извършващи превози по градските автобусни линии, определен процент от стойността на едномесечната карта на пенсионерите с ниски пенсии. Сега се предлага тази практика да се запази, като се променя единствено прага на възрастта на имащите право на тези привилегии, тъй като има промяна на минималната пенсионна възраст – през 2020 г. е определено тя да бъде 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете. Т.е. хората над тази възраст могат да се възползват от почти безплатните карти по следния начин:
– 95% от стойността на картата за градския транспорт се заплаща за пенсионери, които получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст;
– 60% от стойността на картата се заплаща за пенсионери, чиито доход е не по-висок от минималната работна заплата;
Почти цялата стойност на месечната карта Общината заплаща и за лицата, които имат степен на увреждане над 90%.