И д-р Донева от БДС „Радикали“ се отказа да бъде съветник в асеновградския ОбС, влиза Иван Иванов

Прекратени са пълномощията на избраната за общински съветник от партия Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ” Величка Неделчева Донева и като съветник влиза следващият от кандидатската листа на партията – Иван Иванов.

На 29 ноември в ОИК Асеновград е постъпило заявление от д-р Величка Донева, с което заявява, че желае да бъде заличена като общински съветник, избрана с Решение 241-МИ/06.11.2019г. ведно с произтичащите от това законови последици.

С решение на ОИК Асеновград издаденото ѝ удостоверение като общински съветник се обезсилва, а тя е заличена от списъка на общинските съветници.

Иван Иванов е бивш кмет на най-голямото асеновградското село Тополово.