Инж. Стоян Димитров: В Инвестиционната програма сме намалили заложените продажби на общински имоти

Инвестиционната програма на Асеновград за 2020 г. е за около 5 000 000 лева.

Цялата стойност на инвестиционната програма на община Асеновград възлиза на 5 186 238 лева, от които 1 313 000 лева е държавната субсидия. Преходният остатък, който реализирахме в края на 2019 г., е 1 866 000 лева и се предвиждат собствени приходи в размер на малко над 2 000 000 лева. От тях от продажби са заложени 1 694 000 лева. „Сумата за инвестиционната програма е значително по-малка в сравнение с предишни години. Бих казал, че по-скоро е реалистична и е свързана с приходи, които действително ще бъдат налични. Намалили сме много, като обем, заложените продажби на общински имоти. Идеята ни е да изпълним една доста голяма част от Инвестиционната програма. Единствената спънка, която може да срещнем, е чисто процедурно – в случай, че има обжалване на обществени поръчки и вследствие да се получи забавяне на изпълнението”, обясни заместник-кметът по строителството в Асеновград инженер Стоян Димитров.

Той посочи, че в Инвестиционната програма не са заложени обекти, нуждаещи се от текущ ремонт, защото не е необходимо да бъдат проектирани. Основните акценти в Инвестиционната програма са ремонтиране на пътни участъци с подмяна на водопровод и канализация. Такава е улица „Стоян Джансъзов”, която е частично асфалтирана. Целта е след реновирането й трафикът на автомобили през самия квартал „Запад” да бъде облекчен. Сумата, отделена за нея е около 400 000 лева. Другата улица, която е включена като основен обект в инвестиционната програма, е „Отец Паисий”. Ремонтът й ще стартира от зоната на започналото застрояване в квартал „Баделема”. „Там има проблем с канализационната мрежа, тъй като не е достатъчно голям диаметърът и пропускателна способност на тръбите“, обясни Димитров. Той добави, че в пиковите часове на консумация от шахтите започват да извират фекални води в обратна посока. Средствата, отделени за улица „Отец Паисий”, са в размер на 580 000 лева.

Сред големите обекти е и изграждането на нов спортен комплекс. За проектирането му са предвидени 130 000 лева. Освен футболното игрище, там ще планирано да бъдат изградени и зони за волейбол, баскетбол и хандбал. Ще има и съблекални и трибуни на стадиона, както и помощни съоръжения. Започва и частичното изграждане на велоалеята. Предвидено е цялата да се простира от моста до Народно читалище „Родолюбие” до Градския плувен комплекс, като първият етап ще достигне до парка зад РСПБЗН в града. Около 102 000 лева е заложената сума за изграждане на велоалеята. В Инвестиционната програма е включено като обект и укрепването на свлачището.

Други 400 000 лева пък са заложени за строеж на физкултурен салон към ОУ „Панайот Волов” в квартал „Долни Воден”. Освен това, се планира кръговото кръстовище, което в момента е при изхода от околовръстното шосе на Асеновград, да бъде свързано със „Запад”. Идеята е да се облекчи трафикът при близкия светофар и всички, които идват от Пловдив да могат да влизат директно в квартала. Заложени са и средства за изготвяне на Общ устройствен план на Асеновград и за Генерален план за организация на движението. Предвиждат се и средства за проектиране на новите квартали – „Баделема”, „Стадиона”, „Шкелово”.

Интересно перо са и така наречените 18,5 млн. лева проектно поети разходи. От цялата тази сума 1 300 000 лева е съфинансиране от страна на община Асеновград и 17 000 000 лева са очакваните постъпления по тези европроекти. В тази сума влизат и почти всички финансови корекции, които в бъдеще ще възникнат, и тези – налице към настоящия момент. Конкретна сума не може да се посочи към момента, тъй като те самите не са приключили. „Няма и как да се конкретизира, докато не бъдем уведомени от държавата за точните суми на финансовите корекции“, коментира заместник-кметът по финансите доктор Теньо Манолов. Димитров допълни, че с цел да се получи изпълнима инвестиционна програма, кметовете по населените места в общината са били ограничени да предложат по един обект. Някои от предложенията представляват доста големи обекти и затова е взето решение, че те ще бъдат изпълнени поетапно.

„Не делим населените места по партийна принадлежност или по други принципи. Идеята е всеки един кмет или кметски наместник да покаже по какъв начин възнамерява да работи”, увери инженер Стоян Димитров. Той допълни, че са заложени пари и за проектиране, като ще се работи съвместно с ВиК-Асеновград, с цел да се решат проблемите с водата в селата Тополово, Червен, Леново, Искра. Заложени в инвестиционната програма са и няколко малки улици, както и преходни обекти, останали от миналата година.