Изграждане на площадки за предаване на едрогабаритни отпадъци предлагат на общините от РИОСВ

Решения за правилното управление на отпадъците в общините предлага РИОСВ – Пловдив. Регионалната инспекция по околната среда и водите отправя редица препоръки към общинските ръководства по повод множеството констатирани нерегламентирани замърсявания на населените места при проверки от страна на инспекцията. Така се предлага общините да изградят в населените места площадки за безплатно предаване от страна на гражданите на едрогабаритни отпадъци (като например стари мебели, строителни отпадъци и др). Дава се пример с изградената площадка в община Пловдив, където домакинствата могат да връщат до 1 кубик отпадъци без да плащат. Друг препоръчан вариант са мобилните събирателни пунктове с точен и ясен график за различните видове отпадъци в комбинация с подходяща информационна кампания сред гражданите. Община Асеновград определено е една от тези общини, в които проблемът с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци не е от вчера. Неведнъж сме Ви информирали за мерките, които предприемат от ръководството на града, за да се справят със ситуацията. Незаконните сметища обаче не изчезват, дори често се появяват на съвсем нови места. Така тепърва ще стане ясно дали новите препоръки от РИОСВ ще бъдат взети под внимание и дали те биха имали по-голям ефект за разрешаването на проблема.