Извънредна сесия на ОбС Асеновград другата седмица, преразглеждат взети решения

В извънредна сесия на ОбС следващия вторник ще се преразгледат две решения, взети на сесията през месец януари, тази година и върнати от Областния управител Здравко Димитров, тъй като са в противоречие с Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Асеновград.

Сесията ще се проведе от 17.00 ч. в зала 601 в Община Асеновград.

Две решения, приети от ОбС Асеновград през сесията от януари 2019 г. , които касаят отдаването под наем на два от училищните столове – единият на ОУ „Петко Каравелов”, другото на ОУ” Христо Ботев”, са върнати от Областния управител за преразглеждане и прегласуване, тъй като са били приети без да са били съобразени с Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Асеновград. Според нея обособени части от училища и детски градини, публична общинска собственост, могат да бъдат отдавани под наем за срок до 5 години. Взетите от ОбС Асеновград на януарската сесия решения, са за срок на договорите за наем, извън регламентирания от закона – за 10 години. В тази връзка Областна управа връща двете решения на общинския съвет за преразглеждане в 14-дневен срок, в който да променят решенията в частта за срока на наема, който според разпоредбата за публична общинска собственост е 5 години.

 

СПОДЕЛИ