Извънредно заседание на ОбС Асеновград утре заради върнато от Областния управител решение

Несъответствие в регламента за ползване на резервните жилища от общинския жилищен фонд е причината за свикване на извънредна сесия на съветниците утре. Новата наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на  граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти бе приета на редовната сесия на 3 юли, но Областният управител Здравко Димитров е върнал Наредбата за преразглеждане като незаконосъобразна, с препоръки за прецизиране в частта, която касае отдаване под наем на резервните общински жилища. Заради тези пропуски се налага съветниците да се съберат на извънредна сесия утре – 17 юли, от 17.00 ч., на която да гласуват коригираната Наредба.