Как се придобива имот с подставени свидетели и как общински съветник от Асеновград се оказа замесен в сделката

За случай на скандално придобит частен имот в суперцентъра на Асеновград и последвалата му продажба, извести лично, на 28 август, по време на сесия на ОбС, единият от тримата му законни наследници –  Владислав Делчев.

Владислав Делчев

Там той запозна присъстващите, съответно и общността, с проблема, в който се оказа замесен и един от съветниците, който обаче предвидливо вече бе напуснал заседанието.

Владислав Делчев, сестра му Красимира Малинова и братовчед му Ангел Кабашки, придобиват  имота по наследство, за което притежават и съответните натариални актове. За това, че от 2017 г. реално вече не са единствените собственици разбират случайно.

По думите на Владислав Делчев, през есента на 2017 г.  Атанас Христов – председател на Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в Асеновград, се сдобива по давност, с помощта на трима свидетели, с нотариален акт на апетитния имот, намиращ се на улица „Трети март”.

Атанас Христов

Тримата, които свидетелстват пред нотариуса, изповядал сделката – Радмила Йорданова, твърдят, че къщата е изоставена от над 10 години, а самият Христов смело заяви пред камерата ни – 20 години. В показанията си те твърдят също, че никога не са знаели, че имотът има други собственици. И тримата – Атанас Паунов, Борислав Посев и Анастас Нейков слагат подписите си под свидетелските си показания. Последният от тях – Нейков – общински съветник от Местната коалиция „Избираме Асеновград“, мандат 2015 -2019 г.

Анастас Нейков

За да получи за чуждия имот нотариален акт, Христов представя пред нотариуса необходимата молба-декларация чрез Община Асеновград  до нотариуса, в която пише, че притежава недвижимия имот, който е придобил на основание упражнявано от него владение върху него в продължение на предвидения от закона срок от 10 години, но не притежава документ за собственост (нотариален акт), поради което, съгласно чл. 483 от ГПК и чл. 79 от ЗС, затова моли кмета да извърши обстоятелствена проверка на имота, да признае правото му на собственост и да му се издаде нотариален акт. Към молбата е прикачено и удостоверение, издадено от Община Асеновград, че до 25 октомври 2017 г. посоченият имот не е деклариран в масивите на отдел „Местни приходи”. Не става ясно как Общината издава подобно удостоверение, при условие, че наследниците на имота плащат регулярно данъците по него всяка година. Това остава загадка, също както и фактът, че при един и същ идентификатор, имотът фигурира с два административни адреса.  В декларацията на Христов, по чл. 14 от ЗМДТ (Закон за местни данъци и такси) за облагане с данък върху недвижимите имоти, описаният адрес е ул.”Трети март”, номер 9.  Адресът, вписан в същата декларация на Владислав Делчев е ул. „Трети март”, номер 13.

 

На 6 декември 2017-та г., Христов плаща наведнъж данъците на имота за 6 години назад и става изряден собственик на имот, с платени данъци.

След като Атанас Христов се сдобива с документ за собственост по давност (чрез свидетели) на 17 ноември 2017 г., няколко  месеца по-късно, на 16 март 2018 г. продава имота на Димитър Нейков, баща на единият от тримата свидетели, посочени по-горе – Анастас Нейков, за 60 000 лв.

Потърсихме за коментар Атанас Христов, който не пожела да обясни как е решил придобие чужд имот по давност, при наличието на цели трима живи наследници, собственици на имота, които не живеят в него, но и нямат непогасени задължения към Общината. Пред камерата ни той заяви, че имотът е изоставен от собствениците си от 2 години, той самият го използвал без да плаща наем и че е завел пред нотариуса и в съда, където се гледа дело по скандалния случай, няколко свидетеля, които потвърждават това.

Нотариусът Радмила Йорданова, изповядала сделките по придобиване на документ за собственост от Атанас Христов и по-късно за продажбата на същия имот на Димитър Нейков, баща на Анастас Нейков, общински съветник, обясни, че процедурата за издаване на нотариален акт по давност не изисква проверка на място на имота от нейна страна, а оформя документа на базата единствено на предоставени от молителя (А.Христов) документи и на база свидетелските показания на тримата свидетели, за които те носят наказателна отговорност. В случая не съществува отсрещна страна, която да оспори тези показания, обясни нотариусът. Ако има засегнати лица, то те могат и трябва да търсят правата си единствено в съда.

Единият от свидетелите, който твърди в показанията си, че Христов ползва имотът като собствен повече от десет години и го ползвал за склад необезпокоявано е и един от 33-та общински съветници на Община Асеновград. Попитахме Анастас Нейков как и по какви причини се е оказал в центъра на скандална сделка с имот, който има трима собственика и, че се е подписал под показания, в които твърди обратното. Той обаче отказа да коментира участието си в казуса, като запази евентуалното си право да го направи след излъчването на този материал, нещо, което всеки засегнат по някакъв начин в този случай, може да направи.

По случая се води дело, чието развитие  ще продължаваме да следим.

Подробен репортаж по случая можете да гледате тази вечер в емисията „Дневник“ по ТВ САТ КОМ.

 

 

 

E. Граматикова