Какво предвижда инвестиционната програма на Асеновград за 2018 година

30 са новите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Асеновград за 2018 година. Това става ясно от проекта на Разчета за финансиране на капиталовите разходи. Всички средства предвидени за капиталови разходи в Асеновград са в размер на 48 262 132 лв. От тях заложените средства за капиталови разходи по бюджета са 4 363 843 лв. – това са парите, с които ще бъдат извършвани ремонти в Асеновград и селата от общината през годината, ще бъдат довършвани стари обекти и ще бъдат правени нови такива. Допълнително за капиталови разходи по проекти по оперативни програми са предвидени средства в размер 43 898 289 лв., като това са средствата по проекти, в това число водния цикъл, за който са заделени над 28 млн. лв., проектите за енергийната ефективност на образователната инфраструктура, градската среда, компостиращата инсталация и други европроекти, който се реализират в Асеновград. Подробно какво предвижда тазгодишната Инвестиционна програма на Община Асеновград вижте тук: B2018_pril_06_01_pub_saita