Класиране на децата за участие в лятната академия „Шарена ваканция”

Двеста петдесет и пет деца се включват тази година в организираната от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Градска библиотека „Паисий Хилендарски” и Община Асеновград лятна академия „Шарена ваканция”. Всички занимания са напълно безплатни. В публикуваните на официалния сайт на Община Асеновград списъци може да бъде направена справка за имената на участниците, разпределение на заниманията по часове в делничните дни, както и контакти на обучителите. Лятната академия стартира на 2 юли (понеделник).
http://www.assenovgrad.com/news.php?id=4987