Кметът инспектира обектите по програма “Образователна инфраструктура” в Асеновград

На обектите, благоустроявани по проекта „Образователна инфраструктура“ в Асеновград се работи активно и в режим на добър контрол. Това заяви кметът д-р Емил Караиванов след внезапна своя инспекция на място. Заедно с експерти от общинска администрация той посети терените на дейност по проекта, включващ двете средни училища, Св. Княз Борис Първи“ и „Св.св. Кирил и Методий“, както и детските  градини „Пролет“ и „Зорница“ .

В  СУ “Св. Княз Борис I” вече са изпълнени строително-ремонтните работи по оградите на границите на имота, както и  електро-  и Ви К инсталациите в дворното пространство. Финализирани изцяло са дейностите по настилките в  дворното пространство, оформени са алеи и площадки. Изпълнена е бетоновата настилка на спортните игрища, монтирани са стълбове за осветление, изпълнява се ограда. Предстои полагане на акрилната настилка на игрищата, доставка и монтаж на съоръжения за спортните игрища, както и за тематичните площадки, озеленяване. Удовлетворен съм от оценката на директора Петър Шиков за това, че изпълняваните дейности по проекта действително отговарят на очакванията на училището. В качеството си на възложител, имам забележка към фирмата с ангажимента за напоителната система. Има възлагателно писмо, но все още не е започнала реална дейност на терен, няма да допусна неоснователни забавяния, предупреди кметът д-р Караиванов.

На втория обект ДГ “Пролет”  се работи по  електро инсталация, положена е фасадна топлоизолация, шпакловка с мрежа и грунд, предстои изпълнение на фасадна мазилка. Изпълнени са СМР по ремонт на покрива. В дворното пространство се изпълняват демонтажни работи, след приключване на строително монтажните работи по фасадата на сградата започва сериозна работа по новото изграждане на дворното пространство. Въпреки, че на този обект СМР-та започнаха най-късно, едва през месец май, тук се работи експедитивно и в гаранция, че сроковете ще се спазят, подчерта кметът. Ще бъда настоятелен всички срокове и по четирите обекта да бъдат спазени, а по задания те трябва да приключат за едни през август, за последните- през октомври, така че да няма неудобство за деца и ученици наесен, заяви след проверката кметът.

И в останалите две заведения- СУ “Св.св. Кирил и Методий“ и ДГ „Зорница“ проверката на д-р Емил Караиванов показа активен етап на възложените по проекта дейности. Изпълняват се строително-монтажни работи на оградите по границите на имота. Изпълнена е бетонова настилка на спортните игрища, монтирани са стълбове за осветление. Започнато е изпълнение на настилка от вибропресовани плочи в дворното пространство. Изпълнено е озеленяване  и облагородяване на зелените площи. Направих забележка, че тук има известно забавяне в разписаните срокове на ремонтите, иначе се работи качествено, отбеляза кметът.

В ДГ “Зорница” д-р Караиванов разговаря с техническия екип на фирмата-изпълнител. В обекта се изпълняват ОВ и ВиК инсталации, работи се по санитарните помещения в детските групите. Изпълнява се конструктивно укрепване в сградата, подмяна на покривната хидроизолация, топлоизолация по фасадата на сградата. В дворното пространство се извършват демонтажни работи, премахват се дървета в лошо състояние, стари съоръжения, подготвя се двора за изпълнение на вертикална планировка.

Такива проверки ще има още по-чести, защото качественото и в срок изпълнение е изключително важно за общината като възложител, заключи  д-р Караиванов.