Кметът Караиванов: Състоянието на язовирите на територията на община Асеновград е добро

Състоянието на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях на територията на общината след затоплянето и снеготопенето е добро, каза кметът д-р Емил Караиванов пред журналисти. Препоръките от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор са или изцяло изпълнени, или към момента се приключват, каза още той. “От всичките 25 язовира – общинска собственост, 16 са отдадени под наем или на концесия, 9 от тях се стопанисват от общината. По договорни ангажименти и наемателите и концесионерите имат изрични задължения да следят за безопасността на водоемите. Ние също не бягаме от този ангажимент и продължаваме да следим как се стопанисват тези водоеми. Тези, които са на директно подчинение на общината – за тях имаме сключен договор с фирма с хидроинженерни специалисти, която фирма има ангажимент да наблюдава и сезира общината за рисковете по състоянието на водоемите.”, обясни кметът.

По отношение на състоянието на язовир Тополово 2 в с. Тополово, общината е изпълнила препоръките и е осъществен частичен ремонт на язовира, който го обезопаси, каза още той. “Този ремонт включваше изграждане на нов основен изпусквател, ремонт на стария изпускател, ремонт на участък от язовирната стена около новия изпускател и възстановяване на една част от билото.
Необходими са допълнително мероприятия, за които се предвижда и актуализация на проекта.”, обясни Караиванов. Според прогнозата за целта ще са нужни още около 500 000 лв., за които общината ще кандидатства за финансиране от държавата. В актуализацията на проекта ще бъдат отразени и нуждите от действия за укрепване на останалата част от язовирната стена и преливника.

СПОДЕЛИ