Колко са безработните в Асеновград

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на януари, е 2 062 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 182 души, броят им е намалял с 5.5%.
Равнището на безработица е 7.35% и е с 0.42 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.77%.Входящият поток през месеца е 338 души и е с 11.6% по-голям в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 303 души.Изходящият поток през месеца е 221 души и е 21.4% по-голям от този през същия месец на миналата година – 182 души. Постъпилите на работа са 109 души – 49.3% от изходящия поток.Съотношението входящ / изходящ поток е 1.53.Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 7.5% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 15.7 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 10.50 месеца.През месеца работодателите са заявили 92 работни места, като 72 са на първичния трудов пазар.Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 72 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 60 са от частния сектор и 8 са за хора с висше образование.
От общо 109 души, постъпили на работа, 73 са с посредничеството на ДБТ – 67%. От тях 61 започнаха работа на първичния пазар. Всичките са постъпили на работа на първичния трудов пазар в община Асеновград.През месеца по програми за заетост работа са започнали 11 лица. По мерки е започнало работа едно лице.През месеца няма лица започнали обучение, но едно лице е завършило обучение за професионална квалификация.Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 63.1%, лицата без квалификация съставляват 54.6% от регистрираните, 89.1% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници