Конкурс за детска рисунка на тема „Вълшебният свят на книгите” организират в Асеновград

„Вълшебният свят на книгите” е темата на конкурса за детска рисунка, който обявиха от ГБ „П. Хилендарски”. Основната цел на творческото съревнование е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към книгата и знанието, а инициативата е във връзка с „Дни на книгата 2017” /2 – 23 април/. В конкурса за рисунка могат да участват всички деца от Асеновград на възраст до 15 г. Той ще се проведе в три възрастови групи: І-ва възрастова група – за деца в детската градина и подготвителни групи; ІІ-ва възрастова група. – 1- 4 клас и ІІІ-ра възрастова група – 5- 8 клас. Рисунките трябва да са до формат А3, свободна техника. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат записани имената на детето, годините, детската градина или училището. Творбите трябва да бъдат представени в отдел „Изкуство” на Градска библиотека ”П. Хилендарски” – Асеновград до 3 април 2017 г. Всички участници ще бъдат удостоени с грамоти , а отличилите се ще получат и предметни награди. Връчването им ще се състои по време на великденската работилница за изписване на магически яйца.
За контакти и информация:
тел. 0331 6 8165 /Градска библиотека/,
e-mail: gbph@abv.bg
тел. 0331 20313 /отдел „Култура” на Община Асеновград/