Конкурс за детска рисунка на тема: „Вълшебният свят на книгите”

Градска библиотека „П. Хилендарски” – Асеновград за поредна година организира конкурс за детска рисунка, като тази година темата на творческата надпревара ще е „Вълшебният свят на книгите”. Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към книгата и знанието.
Условия за участие в конкурса за рисунка: могат да участват всички деца от Асеновград на възраст до 15 г.
Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
І-ва възрастова група – за деца в детската градина и подготвителни групи
ІІ-ва възрастова група. – 1- 4 клас
ІІІ-ра възрастова група – 5- 8 клас
Изисквания към представените детски рисунки : до формат А3, свободна техника. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат записани имената на детето, годините, детската градина или училището.
Творбите трябва да бъдат представени в отдел „Изкуство” на Градска библиотека ”П. Хилендарски” – Асеновград до 27 март 2018 г.
Всички участници ще бъдат удостоени с грамоти , а отличилите се ще получат и предметни награди. Връчването им ще се състои по време на великденската работилница за изписване на магически яйца. За дата и часа на провеждането му ще бъдете информирани допълнително.

За контакти и информация:
тел. 0331 6 8165 /Градска библиотека/,
e-mail: gbph@abv.bg
тел. 0331 20313 /отдел „Култура” на Община Асеновград/