Коя фирма ще ремонтира улици в 5 асеновградски села

Днес бяха отворени офертите на фирмите, които кандидатстваха по обществената поръчка за ремонт на улици в 5 асеновградски села. Поръчката е за основен ремонт на улици в Червен, Мулдава, Избеглии, Нови извор и Боянци. Прогнозната стойност за цялата обществена поръчка е в размер на 161 666,67 лв. или 194 000 лв. с ДДС, а фирмите, подали документи в определения срок са общо 5. Ценовите предложения са както следва:
– „ДЖИ ТИ АЙ 2008″ – 190 056 лв.;
– „Илва ХГ” – 173 898 лв.;
– „Запрянови 03” – 190 707 лв.;
– „Европър 2015” – Хасково- 168 865 лв.;
– „БГ Асфалт” ООД – София – 188 993 лв.
Предложените суми са с ДДС. Победителят ще бъде избран по критерият оптимално съотношение „качество-цена”. Предстои да бъде обявено официално имено на спечелилата фирма.