Летни занимания в библиотеката

И това лято Градската библиотека в Асеновград ще предложи различни и интересни занимания за учениците, които са във ваканция. Те ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Децата ще могат да посещават библиотеката, като ще имат възможност да се включат в различни забавно-образователни, интерактивни занимания и приложни изкуства, обясни директорът на Градската библиотека Милена Марковска. Тази година е предвидено и „пътешествие по света”, като децата, посетили библиотеката, ще имат възможност да разгледат макети на едни от най-популярните забележителности в света и да чуят интересни факти за тях. Програмата „Ваканция в библиотеката” няма ограничения за брой и възраст на записалите се деца. Документи за записване се подават в офиса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на място в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”.