Министърът на образованието и науката на среща с директори и учители в Асеновград

Среща, посветена на работата по Механизма за обхват на деца и ученици и задържането им в образователната система, се проведе в Асеновград днес. В нея участва лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който представи актуална информация по темата и обсъди дейността по механизма с директори на училища и детски градини, педагози, представители на администрацията и хора, ангажирани с образованието в различни институции.
„Липсата на отношение към образованието е една от основните причини за отпадане от училище. Основната пречка, с която се сблъскват работещите по места екипи, е нежелание, незаинтересованост и липса на отговорност у родителите“, обобщи минути преди срещата министърът
Специалисти в сферата на образованието от 5 общини – Асеновград, Куклен, Лъки, Садово и Първомай, участваха в днешната среща, която бе посветена на Механизма за обхват на деца и ученици и задържането им в образователната система. Тя бе официално открита от своеобразния домакин – кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов
По Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст специалисти от различни институции работят вече за втора година. Целта е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни, за да се постигне по-пълен обхват и задържане в системата на образованието на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

СПОДЕЛИ