На 26 март Православната църква отбелязва Събор на Св. Архангел Гавраил – един от седемте “ангелоначалници”

В християнската традиция архангел Гавраил се свързва най-вече с Благовещението. В църковните песни на този ден още отзвучава радостта на Благовещението.

Според Светото писание  Бог изпратил архангел Гавраил в храма да извести  на св.пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос.
Отново Архангел Гавраил известил и на Пресветата Дева благата вест за това, че тя, осенена от Св.Дух,  ще роди младенеца.
Затова дори извън сцените на Благовещение Архангел Гавраил  се изобразява с раззеленена клонка или цъфнала лилия в ръце – символ на непорочността на Светата Дева.

В светото писание са отбелязани и други случаи, в които Свети Архангел Гавраил е осъществявал контакт с живите хора.
В народните вярвания на Архангел Гавраил се приписва особена власт над огъня, водата и узряването на плодовете.
Имен ден празнуват: Габриел, Габриела, Гаврaил, Гаврил

Името Гавраил в превод от еврейски означава “сила Божия”.