На близо 300 000 лв. възлизат щетите от дъждовете в Община Асеновград

За близо 200 000 лв. са щетите от проливния дъжд само за Асеновград, коментира ресорният зам.-кмет инж. Петър Бояджиев, а с тези от с. Тополово, цифрата вероятно ще нарастне на 300 000 лв..

Най-критично остава положението на улиците „Конушка” и „Рожен” в Асеновград, както и в някои участъци в кварталите Долни и Горни Воден, сочат констататациите на оперативната комисия от общината. Сериозни щети има и по улици в село Тополово, територията около коритото на река „Тополовска”, с. Лясково и Националния паметник на културата „Асенова крепост”.
Огледът на щетите е регистрирал подкопаване на асфалтова настилка и тротоари,  натрупване на наноси и инертни материали, движение на земни маси на свлачището до Асеновата крепост.
Общината обяви временни мерки за овладяване на бедствието, свързани с разчистване на улиците от наноси и инертни материали, пренареждане на изграденото пренасочване на повърхностните води извън границите на свлачището. Всичко това е вече свършено, каза зам.-кметът Бояджиев и частичното бедствено положение е вече отменено.
„Изпратили сме запитване до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и имаме тримесечен срок, в който общинска администрация да остойности щетите по включените от заповедта улици, каза още той.
Готови са количествено-стойностните сметки за улиците в Асеновград – ул.„Рожен” – 44 500 лв. и ул.„Конушка” – за 96 000 лв.. На осем от улиците в кв. Долни Воден щетите са на стойност 58 500 лв.. Очаква се да бъдат остойностени и щетите по улиците в с. Тополово. След това Община Асеновград ще кандидатства за отпускане на средства за възстановяване в Комисията.
Ще имаме и краткосрочни ремонти, каза още Бояджиев, с които можем да се справим. „По преценка на ТСУ и специалистите в дирекцията, както и с решение на кмета, ще направим промяна в Инвестиционната програма на следващата сесия, за да може общината за поеме щетите, които трябва да се поправят по-бързо.”
Важно е да се отбележи, каза зам.-кметът, че след дъждовете няма нанесени щети върху имуществото на училища и детски градини. „Няма сигнали за поражения върху сградите за социалните услуги, които Общината предлага.”
Ремонтите ще се извършват приоритетно по спешност, каза инж. Бояджиев. Една от улиците с приоритет е ул.”Конушка”, която ще претърпи основен ремонт.

Е. Граматикова