На публично обсъждане ще се разисква за какво да се използва сградата на Караалановото училище

Спешната нужда от извършване на укрепителни и възстановителни дейности на Караалановото училище в Асеновград са обект на разискване вече от дълго време. Това, че сградата се нуждае от ремонт възможно най-скоро, не е изненада за асеновградчани, особено за тези, които са се вглеждали в нея. А и лошото състояние на сградата проличава от пръв поглед. Ето защо днес кметът д-р Емил Караиванов за пореден път посочи, че Караалановото училище трябва да бъде спасено, като припомни и какви са спънките при опитите за намиране на адекватно и бързо решение за запазването и реставрирането на сградата, както и какво се очаква към момента в тази посока. Отново се подчерта, че при този Паметник на културата проблем се явява това, че има съсобственост, което не позволява да се кандидатства по проекти с определено европейско финансиране, както и че когато е започнало обследването на Каралановото училище е станало ясно, че е необходимо цялостно укрепване и възстановяване -така е започнало да се работи по идеята за извършване на такъв ремонт ( възложен е проект на проектантска организация, която към момента е приключила с идейната фаза, която трябва да се съгласува и да се направи задание, което от своя страна да се представи пред Националния институт за паметници на културата).
От думите на Караиванов стана ясно и че след като бъдат извършени всички дейности по реставрирането на този Паметник на културата в Асеновград ще се търси решение за най-добрия вариант за използване на сградата и това ще бъде направено чрез публично обсъждане. Кметът припомни и че това е особено важно, тъй като сгради, които не се използват, обикновено се обричат на разруха.