Над 10 млн. лв. за капиталов разходи в Асеновград през 2019 г.

Заложените общо бюджетни средства за капиталови разходи в Асеновград за 2019 г. са 10 367 966 лв. По източници не са разпределени както следва:
– от средства от държавния бюджет (целева субсидия за капиталови разходи) – 1 190 100 лв.;
– от преходен остатък – 2 853 999 лв., в т ч. 69 500 от целева капиталова субсидия, 4 997 лв. целеви трансфер по проект от ПУДООС, 1 723 923 лв. остатък от продажби и 1 033 564 лв. общ преходен остатък;
– от собствени приходи – 2 674 000 лв., в т. ч. от продажби 2 674 000 лв.;

Допълнително за капиталови разходи по проекти по оперативни програми са предвидени средства в размер 24 463 183 лв.
Заложените капиталови разходи в проекта на бюджета за 2019 г. са 21,36% от общата рамка на проектобюджета.

„В плана за инвестиционна програма ангажиментите са разделени на преходни и нови обекти за 2019 година. Близо 80 на брой са поетите ангажименти за капиталови вложения, които ще правим, и които са в графата „ преходни обекти“. Ако ме питате кое е най-важно в списъка, ще ви кажа, че всичко е важно. Защото за хората, които живеят в Асеновград и селата, на тези или съседната улица, които чакат за проектиране на квартали или инфраструктура дотам, техният проблем е най-значим. Имаме ангажименти по благоустрояване на улици и тротоари, изграждане на подпорни стени, списъкът е на разположение и бе обсъден публично и в комисиите на Общински съвет”, посочи кметът на общината д-р Емил Караиванов.

Сред новите обекти от инвестиционната програма също има не малко ангажименти по асфалтиране на улици в Асеновград и по селата, възстановяване на подпорни стени по села, където има речни корита, поредица от ангажименти за смяна на водопровод и канализация по улиците „Стою Шишков“, „Атанас Мишев“, „Акация” и Драгоман в Асеновград, ул. „Първенец“ в Долни Воден, изграждане на инженерна инфраструктура в кв. „Баделема“, рехабилитация на пътища от общинска пътна мрежа.
„ Поемаме ангажимент и за проектиране на велоалея в участъка от читалище „Родолюбие“ до градския плувен басейн, изграждане на нова детска площадка в кв. Изток, изготвяне на идеен проект за парк „Баделема“, изграждане на част от инженерна инфраструктура в кв. 36 / зад Стадиона/.
Дали всичко ще бъде одобрено и колко финансиране ще бъде предвидено предстои да се гласува на сесията на общински съвет в сряда”, обобщи Караиванов.