Над 140 свободни работни места в Бюрото по труда

Работните места за лица със висше образование са за лекар, логопед, психолог и лектор по физика и астрономия. За лица със средно и основно образование най-много са предложенията за, обслужващ работник, промишлено производство и машинен оператор, производство пластмасови изделия. Търсят се също така бояджии, готвачи, електротехници, инкасатори, кранисти, механици, монтьори, охранители, продавач-консултанти, работник в библиотека и др.

Ето и всички свободни места в Бюрото по труда към днешна дата:

Работни места за лица със висше образование

1 лекар

1 логопед

1 психолог

1 лектор по физика и астрономия
Работни места за лица със средно и основно образование

1 бояджия, промишлени изделия

1 гладач

2 готвачи

2 електромонтьор, електронна апаратура

1 електротехник

5 експедитор, товари

2 екструдеристи

1 заварчик

1 инспектор

1 инкасатор, плащания

2 касиери, бензиностанция

1 кранист

10 машинен оператор, производство каучукови изделия

15 машинен оператор, производство пластмасови изделия

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

10 машинен оператор, шиене

5 механик, промишлено оборудване

1 монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

4 обслужващ магазин

2 общ работник с ЕР на ТЕЛК

9 оператор, конвейер

2 организатор, дейности

3 охранители

16 обслужващ работник, промишлено производство

1 пласьор стоки

2 продавач-консултант

2 производител, ръчно на хляб

1 печатар, текстил

1 помощник, кухня

1 работник, библиотека

1 работник-кухня

1 работник, формоване на хранителни продукти

4 сервитьор

3 сладкар

4 сондьор

1 стругар

1 счетоводител, оперативен

2 тапицери

1 техник, електрически системи

1 технолог, облекло

10 тъкачи

1 чистач, производствени помещения

4 шивачи

5 шивач, обувки
Работни места по схема „Обучения и заетост на младите хора”

1 работник, формоване на хранителни продукти