Над 3000 глобени за неправилно паркиране в Асеновград

Данните са от началото на годината за глоби, наложени от общински служители

Неведнъж сме Ви показвали ситуацията с паркирането на моторни превозни средства в Асеновград. Един от начините, чрез който се цели шофьорите да се стремят да спазват правилата, е налагането на санкции, когато тези правила се нарушават. От началото на 2021 г. са съставени 3175 броя фишове за паркиране на нерегламентирано за това място или за незаплатена такса за паркиране в съответните платени зони. Само за месец септември санкционираните са 350. И това са само глобите, наложени от дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” към Община Асеновград. В тези цифри не са включени хванатите в нарушение от полицейски служители.
Колкото до глобата за паркиране в нарушение на Закона за движение по пътищата – тя е 15 лв. От Общината заявяват, че контролът по спазване на тези правила, установяването на неправилно паркирани автомобили, както и на неплатени такси, се извършва от съответните инспектори ежедневно.  „Проверките, които се извършват за деня, са многократни, тъй като спазването на реда за паркиране цели да се ограничат нарушенията до минимум”, казват от градската управа.
Относно зоните за платено паркиране и общинските паркинги, тук от такси от началото на годината до края на септември са постъпили близо 123 хил.лв. В рамките на последния месец приходите са почти 15 хил.лв.